Záruka na produkt

Obecné podmínky

Společnost ERATO zaručuje, že prodávané produkty jsou bez závad na materiálu a provedení při normálním používání v souladu s návody vydanými společností ERATO během záruční doby ode dne prvotního maloobchodního zakoupení kupujícím-koncovým uživatelem. Pokud je produkt v záruční době identifikován jako závadný, společnost ERATO jej dle vlastního uvážení opraví nebo vymění.


Omezení záruky

Tato záruka se nevztahuje na následující případy :
1. Poškození způsobené přírodní kalamitou nebo jakýmkoli nevhodným použitím.
2. Produkt byl opraven nebo demontován neoprávněnými techniky.
3. Záruční štítek byl pozměněn, poškozen nebo chybí.
4. Výrobní číslo produktu neodpovídá původnímu systému ERATO nebo byl poškozen štítek.
5. Produkty zakoupené od neoprávněných zástupců.


Právní omezení

1. TTato záruka, kterou společnost ERATO poskytuje na produkty ERATO, je omezena na opravu a kontrolu produktů v záruce.
2. Společnost ERATO nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli závadu, poškození nebo ztrátu dat způsobenou během doručování.
3. Společnost ERATO nenese na základě této záruky žádnou odpovědnost za ztrátu zisku, ztrátu předpokládaných úspor ani za nepřímé, náhodné nebo následné ztráty nebo škody v rozsahu, ve kterém takové ztráty nebo škody mohou být vyloučeny zákonem.
4. Vzhledem k tomu, že produkty ERATO nejsou zkonstruovány k velmi důležitým účelům, společnost ERATO nedoporučuje používat tyto produkty v systémech pro podporu životních funkcí nebo v jiném vybavení, které by mohlo vést ke zranění nebo úmrtí, pokud by došlo k závadě nebo selhání takového vybavení, mimo jiné zdravotnické vybavení, vojenské vybavení, letadla, vybavení pro řízení dopravy, systémy prevence katastrof, systémy řízení spalování a jaderné energetické systémy. Společnost ERATO nenese odpovědnost za žádné zranění, úmrtí, ztráty nebo škody na majetku způsobené takovým způsobem používání.

Poznámky :

(1) Tato záruka se vztahuje výhradně a zcela na produkty a nahrazuje veškeré ostatní ústní nebo písemné záruky a vyjádření mezi vámi a společností ERATO. Společnost ERATO neposkytuje žádné další výslovné ani předpokládané záruky, včetně jakékoli záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.
(2) V případě, že zákon některé země/oblasti stanoví záruční dobu produktů, společnost ERATO bude v takové zemi/oblasti pro své produkty poskytovat technickou podporu a záruční servis místním zákazníkům v souladu s takovým ustanovením.
(3) V případě, že zákon některé země/oblasti zakazuje vyloučení předpokládané záruky, společnost ERATO bude v takové zemi/oblasti odpovídat za předpokládanou záruku na produkty pouze během stanovené záruční doby ERATO’.


Spotřebitelská práva

Všichni a pouze spotřebitelé, kteří zakoupili produkty ERATO prostřednictvím autorizovaných zástupců, mají právo požadovat servis na základě této záruky.


Poznámky :

(1) SNěkteré produkty mohou během údržby nebo opravy vyžadovat použití neoriginálních náhradních dílů, takže konečné opravené produkty mohou obsahovat neoriginální díly.
(2) V případě záručního požadavku na produkt, jehož výroba byla ukončena nebo který se již neopravuje společnost ERATO dle vlastního uvážení nabídne srovnatelný náhradní produkt místo opravy produktu v záruce.
(3) Když zákazníci zasílají autorizované produkty společnosti ERATO, zodpovídají za náklady na dopravu a pojištění jedním směrem. Společnost ERATO uhradí náklady na jednosměrnou dopravu těchto materiálů v záruce při zaslání zpět zákazníkům.


Záruční opravy

V případě záruční opravy se můžete obrátit na místního prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Nebo proveďte požadavek na webu záručních oprava na : https://eratolife.com/pages/technical-service