POLITYKA PRYWATNOŚCI

PARAGRAF 1 - CO ROBIMY Z INFORMACJAMI KLIENTA?
Kupując przedmioty z naszego sklepu w ramach procesu kupna i sprzedaży zbieramy dane osobiste udzielane przez klientów, takie jak nazwisko, adres i adres e-mail.
Podczas przeglądania naszego sklepu automatycznie otrzymujemy również adres protokołu internetowego (IP) komputera użytkownika w celu uzyskiwania informacji o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
Marketing kierowany drogą e-mail (jeżeli dotyczy): Za pozwoleniem klienta możemy przesyłać klientowi wiadomości dotyczące naszego sklepu, nowych produktów oraz innych nowości.

PARAGRAF 2 - ZGODA
Jak uzyskują Państwo moją zgodę?
Dostarczając nam informacji osobistych w celu zrealizowania transakcji, weryfikacji karty kredytowej, złożenia zamówienia, zorganizowania dostawy lub zwrotu zakupu przyjmujemy, iż klient wyraził zgodę na zebranie i wykorzystanie informacji wyłącznie w danym, konkretnym celu.
Jeżeli prosimy klienta o udzielenie danych osobistych z innych powodów, na przykład z przyczyn marketingowych, albo poprosimy bezpośrednio o wyrażenie zgody, albo zapewnimy możliwość odmówienia udzielenia informacji.

Jak mogę wycofać zgodę?
Jeżeli po uprzednim wyrażeniu zgody klient zmieni zdanie, można wycofać zgodę na kontaktowanie się z klientem, na ciągłe zbieranie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobistych, w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem hello@eratolife.com lub pisząc na adres :
Eratoaudio
880 Columbia St. Brea CA US 92821

PARAGRAF 3 - UJAWNIANIE
Możemy ujawniać dane osobiste w przypadkach wymaganych przez prawo lub w przypadku naruszenia przez klienta warunków serwisu.

PARAGRAF 4 - SHOPIFY
Hosting naszego sklepu zapewnia firma Shopify Inc. Udostępnia nam ona internetową platformę handlową, umożliwiającą nam sprzedaż klientom produktów i usług.
Dane klientów są przechowywane na nośnikach danych Shopify, w bazach danych i ogólnej aplikacji Shopify. Firma ta przechowuje dane na bezpiecznym serwerze chronionym zaporą.

Płatność :
W przypadku podjęcia decyzji o wyborze bezpośredniej bramki płatności do realizacji zakupu, Shopify zapisuje dane karty kredytowej. Są one szyfrowane w standardzie Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Dane transakcji zakupu są zapisywane wyłącznie na czas niezbędny do zrealizowania transakcji zakupu. Dane o dokonanej transakcji zakupu są następnie usuwane.
Wszystkie bezpośrednie bramki płatności spełniają wymagania standardu PCI-DSS określanego przez Radę Standardów Bezpieczeństwa PCI, będącą wspólnym przedsięwzięciem marek takich, jak Visa, MasterCard, American Express i Discover.
Wymagania PCI-DSS ułatwiają zapewnienie bezpiecznego przetwarzania danych kart kredytowych w naszym sklepie i przez dostawców usług tego sklepu.
Szczegółowe informacje można uzyskać, zapoznając się z warunkami usługi Shopify (https://www.shopify.com/legal/terms) lub z deklaracją prywatności (https://www.shopify.com/legal/privacy).

PARAGRAF 5 - USŁUGI STRON TRZECICH
W ogólności, dostawcy usług będący stronami trzecimi, z których usług korzystamy będą wyłącznie zbierać, wykorzystywać i ujawniać dane klienta w stopniu w jakim wymagają tego w celu świadczenia nam wymaganych usług.
Niektóre strony trzecie będące dostawcami usług, takie jak firmy obsługujące bramki zbierające płatności i przetwarzające innego rodzaju płatności posiadają wdrożone własne polityki prywatności dotyczące informacji jakie musimy im przekazywać w celu realizacji transakcji związanych z zakupem.
W przypadku takich dostawców usług zalecamy zapoznanie się z ich politykami prywatności, dzięki czemu można zrozumieć sposób przetwarzania danych osobowych przez takich dostawców usług.
Należy zwłaszcza pamiętać, iż niektórzy dostawcy usług mogą znajdować się na terenie lub posiadać placówki na terenie podlegającym innej jurysdykcji niż nasza lub jurysdykcja klienta.
Jeżeli klient pochodzi na przykład z Kanady, a transakcja realizowana jest za pośrednictwem bramki płatności znajdującej się w Stanach Zjednoczonych, wówczas dane osobiste wykorzystywane podczas realizacji transakcji mogą być ujawniane na mocy prawa Stanów Zjednoczonych, w tym Ustawy Patriot.
Po opuszczeniu strony internetowej naszego sklepu lub przekierowaniu na stronę internetową lub do aplikacji strony trzeciej klient przestaje być objęty tą Polityką Prywatności lub Warunkami Usług określonymi dla naszej strony internetowej.

Odnośniki
Kliknięcie odnośników zamieszczonych w naszym sklepie internetowym może prowadzić do zewnętrznych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki innych stron internetowych dotyczące prywatności i zachęcamy do zapoznania się z deklaracjami takich stron, dotyczącymi prywatności.

PARAGRAF 6 - BEZPIECZEŃSTWO
Aby zabezpieczyć dane osobiste klientów, podejmujemy stosowne środki ostrożności i postępujemy zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi w celu upewnienia się, że dane takie nie zostaną utracone, nadużyte, udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone.
W przypadku podania nam danych karty kredytowej, informacje są szyfrowane z wykorzystaniem technologii secure socket layer (SSL) i zapisywane z wykorzystaniem szyfrowania AES-256. Wprawdzie żadna metoda przesyłania danych przez Internet lub elektronicznego zapisu danych nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa, przestrzegamy jednak wszystkich wymagań PCI-DSS i wdrażamy dodatkowe, ogólnie przyjęte w branży normy bezpieczeństwa.

PARAGRAF 7 - PLIKI COOKIES
Oto lista stosowanych przez nas plików cookie. Wymieniliśmy je, aby ułatwić klientom decyzję o ewentualnym korzystaniu z tych plików.
_session_id, unique token, sessional, umożliwiają Shopify zapisywanie informacji o sesji odwiedzin (polecający, strona początkowa, itd.).
_shopify_visit, no data held, są przechowywane przez 30 minut od ostatniej wizyty i wykorzystywane przez wewnętrzny program naszego dostawcy usług strony internetowej, śledzący statystki w celu rejestracji liczby odwiedzin.
_shopify_uniq, no data held, wygasa o północy (z punktu widzenia klienta) kolejnego dnia, zlicza liczbę wizyt danego klienta w sklepie.
cart, unique token, są zachowywane przez 2 tygodnie, zapisują dane dotyczące zawartości koszyka.
_secure_session_id, unique token, sesyjne.
storefront_digest, unique token, bezterminowe jeżeli sklep korzysta z haseł, są wykorzystywane w celu stwierdzenia, czy aktualny odwiedzający posiada dostęp do sklepu.

PARAGRAF 8 - PEŁNOLETNOŚĆ
Poprzez korzystanie z tej strony internetowej.użytkownik potwierdza pełnoletność na terenie regionu zamieszkania lub co najmniej pełnoletność na terenie regionu zamieszkania oraz udzielenie zgody ewentualnym osobom nieletnim pozostającym pod opieką użytkownika na korzystanie ze strony internetowej.

PARAGRAF 9 - ZMIANY TEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej polityki prywatności w dowolnym momencie, zalecamy zatem częste jej sprawdzanie. Zmiany i wyjaśnienia zaczną obowiązywać w trybie natychmiastowym, po ich opublikowaniu na stronie internetowej. W przypadku wprowadzenia znaczących zmian do tej polityki powiadomimy użytkowników o aktualizacji, dzięki czemu użytkownicy mają świadomość zbieranych informacji, sposobu ich przetwarzania oraz okoliczności w jakich są one stosowane i/lub ujawniane.
Jeżeli nasz sklep zostanie przejęty lub połączony z inną firmą, informacje klientów mogą zostać przeniesione na nowych właścicieli, dzięki czemu w dalszym ciągu będziemy mogli sprzedawać klientom nasze produkty.

PYTANIA I DANE KONTAKTOWE
Jeżeli klient chce: uzyskać dostęp do, skorygować, zmienić lub usunąć przechowywane przez nas dane osobowe, złożyć skargę lub po prostu uzyskać dodatkowe informacje, może skontaktować się z naszym Specjalistą ds. Zapewnienia Prywatności pod adresem hi@eratolife.com lub drogą pocztową, pod adresem
Eratoaudio
[ Odp : Specjalista ds. Zapewnienia Prywatności ]
880 Columbia St. Brea CA US 92821