Ürün Garantisi

Genel Hükümler

ERATO, son kullanıcı tarafından orijinal perakende satın alınma tarihinden itibaren garanti süresi boyunca, ERATO'nun yayımlanan kılavuzlarına göre normal biçimde kullanılmaları durumunda, satılan ürünlerde malzeme ve işçilik açısından kusur bulunmadığını garanti eder. Garanti süresi içinde ürünün kusurlu olduğu belirlenirse, ERATO, kendi tercihine göre ürünü onaracak veya değiştirecektir.


Garanti Sınırlamaları

Bu garanti aşağıdaki durumlarda geçerli olmaz :
1. Doğal felaketlerin veya uygun olmayan herhangi bir kullanımın neden olduğu hasar.
2. Ürünün yetkili olmayan teknisyenler tarafından onarılmış veya sökülmüş olması.
3. Garanti etiketinin değiştirilmiş, hasarlı veya eksik olması.
4. Ürün seri numarasının ERATO orijinal sistemiyle uyumlu olmaması veya etiketin hasar görmüş olması.
5. Ürünlerin yetkili olmayan aracılardan satın alınmış olması.


Sorumluluk Reddi

1. ERATO tarafından ERATO ürünlerine verilen garanti, garanti kapsamındaki ürünlerin onarılması ve kontrol edilmesiyle sınırlıdır.
2. ERATO, teslimat sırasında oluşan herhangi bir kusurdan, hasardan veya veri kaybından hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır.
3. ERATO, yasalar tarafından kabul edilmedikleri kapsama kadar, bu garanti altında kâr kaybından, umulan tasarrufların kaybından veya dolaylı, rastlantısal ya da bağlantılı kayıplardan veya hasarlardan hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır.
4. ERATO ürünleri yüksek derecede önemli uygulamalar için tasarlanmadığından, ERATO, ürünlerin yaşam destek ünitelerinde veya kusurlu olmaları ya da arızalanmaları durumunda fiziksel yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek, bunlarla sınırlı olmamak üzere tıbbi donanım, askerî donanım, uçak, trafik denetleme donanımı, felaket önleme sistemleri, yanma kontrol sistemleri ve nükleer enerji sistemlerini de içeren diğer donanımlarda uygulanmasını önermez. ERATO, bu tür bir uygulamadan kaynaklanan fiziksel yaralanmalardan ya da ölümlerden veya mal kayıplarından ya da hasarlarından sorumlu olmayacaktır.

Notlar :

(1) Bu garanti yalnızca ve bütünüyle ürünlere yöneliktir; siz ve ERATO arasında sözlü veya yazılı tüm diğer garantileri ve bildirimleri geçersiz kılar. ERATO, ticarete elverişliliği veya belirli bir amaca uygunluğu da içermek üzere doğrudan ya da dolaylı başka hiçbir garanti vermez.
(2) Belirli bir ülkenin/bölgenin yasa gereğince ürünlere yönelik bir garanti süresi koşulu koyması durumunda, ERATO o ülkede/bölgede ürünler konusunda yerel tüketicilere ilgili koşula göre teknik destek ve garanti hizmeti sağlayacaktır.
(3) Belirli bir ülkenin/bölgenin yasa gereğince dolaylı garantinin hariç tutulmasını yasaklaması durumunda, ERATO o ülkede/bölgede yalnızca ERATO’nun belirtilen garanti süresi boyunca ürünlere yönelik dolaylı garantiden sorumlu olacaktır.


Tüketici Hakları

Yalnızca yetkili aracılardan ERATO ürünleri satın almış tüm tüketiciler bu garanti altında servis talep etme hakkına sahiptir.


Notlar :

(1) Bazı ürünler bakım ve onarım sırasında orijinal olmayan yedek parçaların kullanımını gerektirebildiğinden, onarılan ürünlerin son hâli orijinal olmayan bileşenler içerebilir.
(2) Üretimden kaldırılmış veya artık servis verilmeyen bir ürüne yönelik garanti istenmesi durumunda, ERATO kendi takdirine bağlı olarak ürünü garanti altında onarmak yerine benzer bir ürün önerecektir.
(3) Müşteriler, yetkili ürünleri ERATO'ya iade ederken tek yönlü nakliye masrafından ve sigortadan sorumludur. ERATO, garanti altındaki malzemeleri müşterilere iade ederken tek yönlü nakliye masrafını karşılayacaktır.


Garanti Hizmeti

Garanti hizmeti için ürünün satın alındığı yerel satıcıyla iletişime geçebilirsiniz. İsterseniz aşağıdaki adreste bulunan Garanti Hizmeti web sayfasından istekte bulunabilirsiniz : https://eratolife.com/pages/technical-service